Alternativmessen  19 - 20 NOV. 2022

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. Dette området med flere elementer er fint til å vise frem en side av bedriften din eller en spesiell egenskap. Det burde være et signaturprodukt, et bilde av hele staben eller et bilde av deres fysiske posisjon. Dobbelklikk på bilde for å endre det.

Hjem

 ALTERNATIVMESSE KOMMER 19 - 20   2022 

INFO HER UNDER ER FRA 2019

NESTE       ALTERNATIVMESSE        IKKE FØR  2022

NESTE ALTERNATIVMESSE . 19 - 20 NOV 2022


TEKST UNDER FRA TIDLIGERE MESSE 

13.30

Barn møter sorg- sorgen har ingen alder.

Klarer vi voksne å møte sorgen som barna har?

Vi i omsorg på livsveien er opptatt av åpenhet.

Og her er åpenhet et nøkkelord.

Gi barna trygghet, men hvordan kan jeg som pårørende gi barn trygghet midt i min egen sorg?

Vi tenker ofte at det er en aldersgrense på hva som defineres som barn, men vi møter ofte voksne som bærer med seg et indre barn i sorg.

Åpenhet gir trygghet. Jo mere du klarer å jobbe med ditt forhold til sykdom og død, jo mere trygg er du til å kunne se og være nær et barns spørsmål, deres tanker og deres følelser som dere kan bearbeide sammen.

Barn og Sorg

v/Laila Strand Bugge

14.30

GRATIS HEALING DEMOMSTRASJON

Øystein Therkelsen har gjort seg bemerket i media .

NÅ SIST I REDNECKS SERIEN PÅ TV MAX.

som healer og medisinmann med forbløffende resultater

Delta på en spennende demonstrasjon, som har gjort mange forbløffet

over det de ser og opplever. 

ØYSTEIN 

THERKELSEN

15.30

Regresjonsterapeut Frederikke Margrethe Møller, Fugl Føniks Regresjon, Melsomvik, vil fortelle om regresjonsterapi og om sin personlige livsfilosofi og invitere til dialog med tilhørerne. Finnes det bevis for reinkarnasjon? Må vil alltid tilbake til tidligere liv? Hvor er sjelen mellom livene? Er livet forutbestemt? Finnes det usynlige hjelpere? Reinkarneres vi som annet enn mennesker? Hvorfor regresjonsterapi? Hvordan foregår det? Kan vi endre vår historie? Det vil også bli en ledet meditasjon/fantasireise tilpasset tilhørerne

Regresjonsterapi

v/Frederikke Margrethe Møller, Fugl Føniks Regresjon, Melsomvik

Lille Salen Lørdag

13.30

Teksten til boken «Et Kurs om Kjærlighet» ble kanalisert ved årtusenskiftet, en tekst hvis stemme er den samme som i «Et Kurs i Mirakler». Stemmen er Jesus.

Da Jesus var på jorden, fortalte han disippelen Peter om sitt «annet komme» om to tusen år i det han kalte «Den nye tid». Denne gangen ville han ikke komme fysisk, men med ord. Dette utsagnet var det ikke mulig for Peter å forstå på den tiden, sier han.

Han forklarer Peter at ordene skal kanaliseres til menn og kvinner i Amerika, og skal gå over Atlanteren og slå rot i Vest Europa med «lynets hastighet» (datakommunikasjon). Tiden for hans «annen komme» har således aldri vært bedre på jorden enn hva den er i dag.

Teksten i boken handler altså ikke om reformasjon av noe gammelt, men om den enkeltes transformasjon inn i en helt ny virkelighet - inn i Selverkjennelse. Det det handler om er vår evne til å oppdage forskjellen mellom et ego og et Selv.

Mange har hørt om Sokrates uttalelse: «Kjenn deg Selv» og Jungs forklaring om hvorfor det egoet som den enkelte lager, «bommer» på virkeligheten. Syndsbegrepet finnes ikke, men det finnes en annen virkelighet. Søren Kierkegaard forklarer de tre erkjennelsessprang som hver enkelt må ta for å komme inn i en ny virkelighet. Så i tillegg til Jesus er det mange stemmer i vår tid som forteller om denne nye virkeligheten, blant annet Eckhart Tolle og Byron Katie.

Det eksisterer altså en kollektiv bevissthet som er oss ubevisst i den tilstanden vi er i nå. Og dette er en fellesnevner som binder sammen alle mennesker, hvor din neste er som deg selv. Det er mulig å få «glimt» av en tilstand av å være ETT MED ALT.

Denne tilstanden skal nå frem til vår bevissthet og bli til en tilstand med relasjon - EN NATURLIG VÆREN – hvor vi kommuniserer med alt og alle.

Jorden er et skattet undervisningsmiddel for våre mange korte visitter. Vi er i verden, men ikke av verden, eller vi er i kropp, men ikke av kropp. Din virkelighet er evig.

Den siste delen av boken handler om å komme i dialog, hvor du må forstå at du må begynne med deg selv.

HØR FOREDRAGENE til arkitekt Størker Svendsen!

Et Kurs om Kjærlighet

v/ Størker Svendsen

14.30

Access Bars er en enkel metode som går på å berøre 32 lagringspunkter på hodet. Når punktene berøres, vil det som lagres der løses opp, ved at du tillater deg å motta. Metoden er også kalt «å rense harddisken"

Et livsforandrende verktøy og teknikker som er kraftfullt og praktisk innrettet som steg for steg prosesser.

Du blir deg mer bevisst om hvor du skaper blokkeringer som hindrer deg i å nå dine mål og drømmer, og hvordan du i stedet kan begynne å bruke dine egenskaper og muligheter til å skape ditt liv slik du selv ønsker det.

Du kan oppleve at: støy stilner, mindre negative tanker, redusert angst og uro, dypere søvn, bedre relasjon til deg selv og andre, økt bevissthet og mye mye mer.

I verste fall får du en god hodemassasje, i beste fall endres hele livet ditt!

VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM METODEN.

Åse Silseth

ACCESS BARS

v/ Åse Silseth

 15.30

Runer, brukt i magiens tjeneste.

Runer, brukt i magiens tjeneste.

v/Brita Anjana Skuterud

FOREDRAG : SØNDAG 24 NOV

Store Salen

13.30

Det er mange årsaker til at det er uro i et hus, enten det bare føles tungt å være der, eller det skjer ting som at lys/tv/radio slår seg av og på, at man ser skygger, hører lyder eller ting flytter på seg, skapdører som åpnes og lukkes og mer.

Jeg holder foredrag om hvordan jeg renser hus, hytter og leiligheter ved hjelp av krystallpendler laget av munker fra Tibet. Jeg forteller også litt om forskning på temaet og om opplevelser jeg har hatt når jeg har jobbet med dette. Velkommen!

Husrens

v/Torill Kvaløy

 14.30

Trommereise

Trommereise

v/Brita Anjana Skuterud

15.30

GRATIS HEALING DEMONSTRASJON

Øystein Therkelsen

NÅ SIST SETT PÅ REDNECKS PÅ TV MAX

fikk sine evner ved en åpenbaring fra Gud i August 2010.

Åpenbaringen kom i form av en bråvåkning, et sterkt lys og et klokkeklart budskap om hva som var Øysteins misjon. Han er sterkt troende og sier han kun er et verktøy brukt av Gud.

Folk har opplevd små og store mirakler på hans demonstrasjoner.

Øystein vil demonstrere healing på personer fra publikum og har svært gode resultater med krystallsyke, prolapser, rygg og nakkeproblemer, retting av skjeve hofter, bekken og halebein, sterke menstruasjonssmerter, fjerning av muskelknuter og blokkeringer.

Mange rygg og nakkeplager kommer av muskelspenninger og skjevheter i hofter som igjen fører til ulik beinlengde og skjev belastning oppover i ryggsøylen, når vi står og går. (De aller fleste av oss har små eller store problemer her)

Øystein Therkelsen kjent fra NRK brennpunkt, NRK på tro og Are og TV4 Sverige samt bladet Hjemmet, lokaltv, aviser og demonstrasjoner.

                 Link til Øysteins hjemmeside: www.healerroute.no

Healing demonstrasjon

Lille Salen Søndag

 13.30

Barn møter sorg- sorgen har ingen alder.

Klarer vi voksne å møte sorgen som barna har?

Vi i omsorg på livsveien er opptatt av åpenhet.

Og her er åpenhet et nøkkelord.

Gi barna trygghet, men hvordan kan jeg som pårørende gi barn trygghet midt i min egen sorg?

Vi tenker ofte at det er en aldersgrense på hva som defineres som barn, men vi møter ofte voksne som bærer med seg et indre barn i sorg.

Åpenhet gir trygghet. Jo mere du klarer å jobbe med ditt forhold til sykdom og død, jo mere trygg er du til å kunne se og være nær et barns spørsmål, deres tanker og deres følelser som dere kan bearbeide sammen.

Barn og Sorg

v/Laila Strand Bugge

 14.30

Teksten til boken «Et Kurs om Kjærlighet» ble kanalisert ved årtusenskiftet, en tekst hvis stemme er den samme som i «Et Kurs i Mirakler». Stemmen er Jesus.

Da Jesus var på jorden, fortalte han disippelen Peter om sitt «annet komme» om to tusen år i det han kalte «Den nye tid». Denne gangen ville han ikke komme fysisk, men med ord. Dette utsagnet var det ikke mulig for Peter å forstå på den tiden, sier han.

Han forklarer Peter at ordene skal kanaliseres til menn og kvinner i Amerika, og skal gå over Atlanteren og slå rot i Vest Europa med «lynets hastighet» (datakommunikasjon). Tiden for hans «annen komme» har således aldri vært bedre på jorden enn hva den er i dag.

Teksten i boken handler altså ikke om reformasjon av noe gammelt, men om den enkeltes transformasjon inn i en helt ny virkelighet - inn i Selverkjennelse. Det det handler om er vår evne til å oppdage forskjellen mellom et ego og et Selv.

Mange har hørt om Sokrates uttalelse: «Kjenn deg Selv» og Jungs forklaring om hvorfor det egoet som den enkelte lager, «bommer» på virkeligheten. Syndsbegrepet finnes ikke, men det finnes en annen virkelighet. Søren Kierkegaard forklarer de tre erkjennelsessprang som hver enkelt må ta for å komme inn i en ny virkelighet. Så i tillegg til Jesus er det mange stemmer i vår tid som forteller om denne nye virkeligheten, blant annet Eckhart Tolle og Byron Katie.

Det eksisterer altså en kollektiv bevissthet som er oss ubevisst i den tilstanden vi er i nå. Og dette er en fellesnevner som binder sammen alle mennesker, hvor din neste er som deg selv. Det er mulig å få «glimt» av en tilstand av å være ETT MED ALT.

Denne tilstanden skal nå frem til vår bevissthet og bli til en tilstand med relasjon - EN NATURLIG VÆREN – hvor vi kommuniserer med alt og alle.

Jorden er et skattet undervisningsmiddel for våre mange korte visitter. Vi er i verden, men ikke av verden, eller vi er i kropp, men ikke av kropp. Din virkelighet er evig.

Den siste delen av boken handler om å komme i dialog, hvor du må forstå at du må begynne med deg selv.

HØR FOREDRAGENE til arkitekt Størker Svendsen!

Et Kurs om Kjærlighet

v/ Størker Svendsen

Hjem